Regler

NBF NASJONALT TILPASSET REGELVERK, REVISJON 1.0 (DATO: 15.01.2017)


1 – KO er bare tillatt i aldersgruppen 18-40 år (unntak fra AIBA`s regelverk)
Ett unntak hvor vi ikke følger AIBA sitt regelverk, men følger Knockoutforskriften § 10. Aldersgrense (Utøvere skal ikke være under 18 år, eller over 40 år. Godkjennings nemnda kan på grunnlag av søknad gi individuell dispensasjon for utøvere over 40 år):

Nedre aldersgrense for knockout er ikke spesifisert i AIBA sitt regelverk, noe som er i konflikt med norsk lov. NBF følger norsk lov, og har derfor en tilpasning til AIBA sitt regelverk slik at knockout ikke er tillatt i kamper hvor en (eller begge) deltagerne er under 18 år eller over 40 år. Forekommer knockout skal utøver som forårsaker knockouten diskvalifiseres

2 – Maksimalt 10 kilo vektdifferanse (unntak fra AIBA`s regelverk)
Utøvere skal deles inn i vektklasser med maksimal vektdifferanse mellom utøvere i samme kamp på 10 kg. (ref. knockout-forskriften § 9. Vektklasser)

3 – Karantenebestemmelser (unntak fra AIBA`s regelverk)
En utøver som må gi opp kampen som følge av støt mot hodet to ganger i løpet av tolv måneder, kan ikke delta i organisert kampaktivitet i de påfølgende fire måneder (120 dager). (ref. knockout-forskriften § 7. Karantenebestemmelser)

4 – Hviletid mellom kamper (tillegg til AIBA`s regelverk)
Utøvelse av kamper som består av runder, skal maksimalt utgjøre 36 minutter effektiv kamptid pr. døgn pr. utøver. En sammenhengende runde skal maksimalt utgjøre tre minutter effektiv kamptid. Det skal være minst ett minutts pause mellom hver runde. Dersom en utøver deltar i flere kamper på ett døgn, kan samlet effektiv kamptid pr. døgn ikke overstige 36 minutter. I tilfelle en utøver deltar i mer enn én kamp pr. døgn, skal det være minst én times pause mellom kampene. Utøvere som går kamper med effektiv kamptid på over 24 minutter, kan ha en maksimal kamptid på 120 minutter pr. år. (ref. knockout-forskriften § 8. Kamplengde)

5 – Dokumentert opplæring av Kamplege (presisering av AIBA`s regelverk)
Før stevnestart skal Kamplege lese AIBA Medical Handbook, og få opplæring av sertifisert ringdommer om boksingens kampreglement, kampteknikker og tillatte treffpunkt. Kamplege og Jury-sjef skal signere skaderapportskjema før kampstart om at gjennomgang av regelverk, bokseteknikk og tillatte treffpunkt er gjennomgått og forstått. Signert skaderapportskjema sendes til NBF`s kontor for verifisering og lagring etter stevneslutt. (ref. knockout-forskriften § 4. Kamplege)

6 – Helseattest i startbok (presisering av AIBA`s regelverk)
Utøver skal legge frem helseattest for kamplege. Helseattesten skal være utstedt av lege, være under ett år gammel og innført i utøverens startbok. Helseattesten skal baseres på følgende:
a. en fullstendig klinisk undersøkelse
b. en nevrologisk undersøkelse
c. opplysninger om tidligere skader og sykdom av betydning for deltakelse i organisert kampaktivitet som tillater knockout.

For en utøver som har fått karantene som følge av støt mot hodet, igjen kan delta i organisert kampaktivitet, skal utøveren vurderes av spesialist i nevrologi eller nevrokirurgi for å avdekke om vedkommende er påført skade av betydning for videre deltakelse i organisert kampaktivitet som tillater knockout. Til grunn for vurderingen skal det foreligge en magnetresonanstomografiundersøkelse (MR) eller en computertomografiundersøkelse (CT) av hodet. Spesialist i nevrologi eller nevrokirurgi kan i tillegg kreve at ytterligere undersøkelser utføres for å kartlegge utøverens helsetilstand. Undersøkelsesresultatet skal føres inn i utøverens startbok eller tilsvarende dokumentasjonsmateriale.

Dersom det avdekkes symptomer og tegn på alvorlig skade på – eller sykdom i – nervesystemet eller fremkommer opplysninger i anamnesen (sykehistorien) om alvorlige skader og sykdommer, plikter kampansvarlig leder å påse at utøveren nektes å delta i kamp. (ref. knockout-forskriften § 5.Helseattest)

7 – Kampansvarlig ring-dommer (presisering av AIBA`s regelverk)
Det er kun ring-dommere som er sertifisert etter nasjonal og/eller internasjonal gradering som skal brukes i kamper. Sertifiseringen foregår av enten nasjonal Dommerkomite og/eller av AIBA`s Dommerkomite, gjennom kurs og avsluttende prøver.

Kampansvarlig ring-dommer skal gjennom dommerkurs ha dokumentert kunnskap om:

a.          boksesportens lover, regler og kampaktivitet
b.         symptomer og konsekvenser ved hodeskader
c.          skaderisiko ved tillatte bokseteknikker
(ref. knockoutforskriften § 3. Kampansvarlig leder)
—————————————————————————————————————-

Hvert enkelt land har sine egne tekniske lokale tilpasninger til det internasjonale lovverket, og Norge er intet unntak. Ingen endringer som har med helse og sikkerhet for utøverne kan endres, mens for eksempel en annen inndeling av vektklasser er tillatt i nasjonale arrangement. Disse lokale endringene med vektklasser ved eksempelvis Norgesmesterskapene vil bli kommunisert i innbydelsene til slike mesterskap.