Brytelisenser 2018

Priser på brytelisens for 2018

Forbundsstyret har vedtatt følgende priser for brytelisens for 2018:

Betegnelse Pris 2018
Bryteskole/Knøtt 200
Bryteskole høst (legges ut i august)
Utøvere 11-12 år 300
Utøvere 13-15 år 500
Utøvere 16 år og eldre 700
Treningslisens, senior 300
Engangslisens 300
Dommer 500