KONTIGENT OG LISENS

I linkene under finner du informasjon om kontigent, utøverlisens og innmelding.


Kontigent for medlemskap i klubben 2018

  • Aktivt medlem kroner 500,-
  • Familiemedlem kroner 1.200,-
  • Støttemedlem kroner 250,-

* Alle kontigenter er per kalenderår


Brytelisens fra forbundet (NBF)
– Aktive utøvere 2018

Betegnelse Pris 2018
Bryteskole/Knøtt 200
Utøvere 11-12 år 300
Utøvere 13-15 år 500
Utøvere 16 år og eldre 700
Treningslisens, senior 300
Engangslisens 300
Dommer 500

Innmeldingskjema


Verveskjema